ΤΗΡΟΥΜΕ

      Τηρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο για την λειτουργία των Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του Κορωνοϊού COVID-19.

     Μένουμε προσηλωμένοι στην διατήρηση αξιοπιστίας της χώρας μας στην Υγεία και Ασφάλεια.

     Η τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου, για μας, είναι Δέσμευση επιχειρηματικής ηθικής.