ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ

    Συντηρούμε έργα ζωγραφικής τέχνης, συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένο συντηρητή.

    Επίσης γίνεται αναπαλαίωση-συντήρηση παλαιών κορνιζών και καθρεπτών.