Καλλιτέχνες

ΒΑΡΝΑΛΗΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ

Μυριόφωτο, Αν. Θράκης 1907 – 1986. Ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής. Τα φωτεινά χρώματα και τα έντονα περιγράμματα σε διακοσμητικό ύφος χαρακτηρίζουν την ζωγραφική του.

Εκθέσεις του ατομικές: Ζάππειο, Παρνασσός, Διογένης, κτλ.