Καλλιτέχνες

ΣΙΩZΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μελιγγους Ιωαννίνων 1949. Σπούδασε στην παιδαγωγική ακαδημία αλλά στράφηκε από νωρίς στην τέχνη. Διδάχτηκε προοπτική και σχέδιο από τον Π.Βρέλη και ξεκίνησε με την πρώτη ατομική του έκθεση στην Λάρισα το 1975.