Καλλιτέχνες

ΜΠΑΔΟΛΑ

ΕΙΡΗΝΗ 

Αθήνα 1944. Σπούδασε ζωγραφική στο Brooklyn Museum (1979) της Νέας Υόρκης και σκηνογραφία στό Παρίσι. Ζωγραφίζει Ν. φύσεις αλλά και ανθρώπινες μορφές συνδυάζοντας ακριλικά υλικά και τεχνική κολλάζ.