Καλλιτέχνες

ΚΑΝΔΥΛΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ

Αθήνα 1909 – 1995. Σε ηλικία 16 ετών έγινε δεκτός στην ΑΣΚΤ με καθηγητή τον Ιακωβίδη. Αποφοίτησε αριστούχος. Στη ζωγραφική του καλλιεργεί έναν υπαιθρισμό με έντονη προσωπική σφραγίδα.