Καλλιτέχνες

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μπατχάλ Γερμανίας 1945 από Έλληνες γονείς. Αποφοίτησε από την ΑΣΚΤ το 1973, με καθηγητή Βασιλείου, Μαϊπάς, Μαυροειδής. Παράλλήλα με τις σπουδές του, διδάχτηκε συντήρηση έργων τέχνης Βυζαντινού Μουσείου. Έχει αναπαλαιώσει το δημοτικό θέατρο Πειραιά, το αστεροσκοπείο Αθηνών, κτλ.