Καλλιτέχνες

ΓΚΑΤΖΩΝΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Γάλα Θεσπροτίας, 1938. Αυτοδίδακτος που όμως πήρε μαθήματα από τον Καϊμη.